Thomas Distler

Båtbyggare i norr

Thomas Distler

Båtbyggare i norr

Thomas Distler

Båtbyggare i norr

Thomas Distler

Båtbyggare i norr

Thomas Distler

Båtbyggare i norr


 

Båtbygget

Hantverk på gammalt vis

Jag bygger båtar i trä!
Virket till båtarna hämtar jag direkt från skogen. Granens svängda rotben ger starka spant och stammen sågas till bordsbräder på byasåg. Krokiga tallar jag hittar blir till stävämnen.
Bordsbrädorna blir formbara genom basning med ånga och båtskrovet styvas upp med krokigt växta ämnen. Jag bygger bruksbåtar efter gamla förlagor, oftast i gran, furu eller asp. Borden spikas med platta galvade spik eller med kopparspik. Passande impregnering är dalbränt trätjära och linolja. Min verkstad ligger några mil utanför Umeå.

Vill du veta mera är du välkommen att höra av dig.

 

Båtbygget

Hantverk på gammalt vis

Jag bygger båtar i trä!
Virket till båtarna hämtar jag direkt från skogen. Granens svängda rotben ger starka spant och stammen sågas till bordsbräder på byasåg. Krokiga tallar jag hittar blir till stävämnen.
Bordsbrädorna blir formbara genom basning med ånga och båtskrovet styvas upp med krokigt växta ämnen. Jag bygger bruksbåtar efter gamla förlagor, oftast i gran, furu eller asp. Borden spikas med platta galvade spik eller med kopparspik. Passande impregnering är dalbränt trätjära och linolja. Min verkstad ligger några mil utanför Umeå.

Vill du veta mera är du välkommen att höra av dig.

Båtbygget

Hantverk på gammalt vis

Jag bygger båtar i trä!
Virket till båtarna hämtar jag direkt från skogen. Granens svängda rotben ger starka spant och stammen sågas till bordsbräder på byasåg. Krokiga tallar jag hittar blir till stävämnen.
Bordsbrädorna blir formbara genom basning med ånga och båtskrovet styvas upp med krokigt växta ämnen. Jag bygger bruksbåtar efter gamla förlagor, oftast i gran, furu eller asp. Borden spikas med platta galvade spik eller med kopparspik. Passande impregnering är dalbränt trätjära och linolja. Min verkstad ligger några mil utanför Umeå.

Vill du veta mera är du välkommen att höra av dig.

Båtbygget

Hantverk på gammalt vis

Jag bygger båtar i trä!
Virket till båtarna hämtar jag direkt från skogen. Granens svängda rotben ger starka spant och stammen sågas till bordsbräder på byasåg. Krokiga tallar jag hittar blir till stävämnen.
Bordsbrädorna blir formbara genom basning med ånga och båtskrovet styvas upp med krokigt växta ämnen. Jag bygger bruksbåtar efter gamla förlagor, oftast i gran, furu eller asp. Borden spikas med platta galvade spik eller med kopparspik. Passande impregnering är dalbränt trätjära och linolja. Min verkstad ligger några mil utanför Umeå.

Vill du veta mera är du välkommen att höra av dig.


Båtbygget börjar i skogen

Fotograf: Mikael Rutberg

Rotämne från gran

Enkla verktyg såsom yxa och handhyvel används flitigt

Fotograf: Mikael Rutberg

Yxan är ett värdigt och mångsidigt verktyg

Granrötter och granslanor blir spant

Klinkbygge på gång i min verkstad

Fotograf: Mikael Rutberg


Om Slupen

Fraktbåt för grunda vatten

Holmöslupen kom till år 2000 i samband med att fyrvaktarbostäderna på ön Stora Fjäderägg öppnades som vandrahem. Jag blev tillfrågat av Holmöns båtmuseum om att hålla i bygget och med en stab på två-tre byggare satte vi igång.
Någon förlaga till denna öppna fraktbåt på drygt 10 meter fanns inte, endast små skisser och ett foto. Det första bordet i furu och sju bord i gran klinkades ihop med platt galvad spik. De huggna spanten ur krokvuxna ämnen sitter endast fast med helar. Bredden på slupen är 3,5 meter och djupgåendet är 90 centimeter, anpassat till de grunda vattnen. Sältran och tjära skyddar träet mot röta.
Slupen trafikerar nu Holmöns hamn och Fjäderägg.

Om Slupen

Fraktbåt för grunda vatten

Holmöslupen kom till år 2000 i samband med att fyrvaktarbostäderna på ön Stora Fjäderägg öppnades som vandrahem. Jag blev tillfrågat av Holmöns båtmuseum om att hålla i bygget och med en stab på två-tre byggare satte vi igång.
Någon förlaga till denna öppna fraktbåt på drygt 10 meter fanns inte, endast små skisser och ett foto. Det första bordet i furu och sju bord i gran klinkades ihop med platt galvad spik. De huggna spanten ur krokvuxna ämnen sitter endast fast med helar. Bredden på slupen är 3,5 meter och djupgåendet är 90 centimeter, anpassat till de grunda vattnen. Sältran och tjära skyddar träet mot röta.
Slupen trafikerar nu Holmöns hamn och Fjäderägg.

Om Slupen

Fraktbåt för grunda vatten

Holmöslupen kom till år 2000 i samband med att fyrvaktarbostäderna på ön Stora Fjäderägg öppnades som vandrahem. Jag blev tillfrågat av Holmöns båtmuseum om att hålla i bygget och med en stab på två-tre byggare satte vi igång.
Någon förlaga till denna öppna fraktbåt på drygt 10 meter fanns inte, endast små skisser och ett foto. Det första bordet i furu och sju bord i gran klinkades ihop med platt galvad spik. De huggna spanten ur krokvuxna ämnen sitter endast fast med helar. Bredden på slupen är 3,5 meter och djupgåendet är 90 centimeter, anpassat till de grunda vattnen. Sältran och tjära skyddar träet mot röta.
Slupen trafikerar nu Holmöns hamn och Fjäderägg.

Om Slupen

Fraktbåt för grunda vatten

Holmöslupen kom till år 2000 i samband med att fyrvaktarbostäderna på ön Stora Fjäderägg öppnades som vandrahem. Jag blev tillfrågat av Holmöns båtmuseum om att hålla i bygget och med en stab på två-tre byggare satte vi igång.
Någon förlaga till denna öppna fraktbåt på drygt 10 meter fanns inte, endast små skisser och ett foto. Det första bordet i furu och sju bord i gran klinkades ihop med platt galvad spik. De huggna spanten ur krokvuxna ämnen sitter endast fast med helar. Bredden på slupen är 3,5 meter och djupgåendet är 90 centimeter, anpassat till de grunda vattnen. Sältran och tjära skyddar träet mot röta.
Slupen trafikerar nu Holmöns hamn och Fjäderägg.

Om Slupen

Fraktbåt för grunda vatten

Holmöslupen kom till år 2000 i samband med att fyrvaktarbostäderna på ön Stora Fjäderägg öppnades som vandrahem. Jag blev tillfrågat av Holmöns båtmuseum om att hålla i bygget och med en stab på två-tre byggare satte vi igång.
Någon förlaga till denna öppna fraktbåt på drygt 10 meter fanns inte, endast små skisser och ett foto. Det första bordet i furu och sju bord i gran klinkades ihop med platt galvad spik. De huggna spanten ur krokvuxna ämnen sitter endast fast med helar. Bredden på slupen är 3,5 meter och djupgåendet är 90 centimeter, anpassat till de grunda vattnen. Sältran och tjära skyddar träet mot röta.
Slupen trafikerar nu Holmöns hamn och Fjäderägg.Slupen under uppbyggnad

Slupen på färd

Om Mig

Jag ville bli båtbyggare

Mitt intresse för det maritima går att spåra tillbaka till min uppväxt söder om Århus på Jylland. Vi var tre kamrater som brukade fiska med nät efter skolan. Båten vi använde var plattbottnad med akterspegel och tjockt målad i ljusblått, liksom de andra båtarna längs stranden. Sjösättningen skedde på utlagda lunnor. Fångsten bestod som regel av torsk och plattfisk.
Under familjens semestrar i Norge låg jag ofta och skvalpade i en liten färing, som tillhörde huset vi hyrde. Ljudet och synen av tumlare, hav och fjordar, satte tydliga spår.
När jag som 20-åring flyttade till Umeå kom jag snart i kontakt med lokala båtbyggare och fick hjälpa till hos dem. I byggandet såg jag tydliga spår från vikingatiden! Vackra båtar, formade med enkla verktyg lockade.
Jag ville bli båtbyggare.
Efter båtbyggarskolan i Storebro fortsatte jag själv att bygga.

Om Mig

Jag ville bli båtbyggare

Mitt intresse för det maritima går att spåra tillbaka till min uppväxt söder om Århus på Jylland. Vi var tre kamrater som brukade fiska med nät efter skolan. Båten vi använde var plattbottnad med akterspegel och tjockt målad i ljusblått, liksom de andra båtarna längs stranden. Sjösättningen skedde på utlagda lunnor. Fångsten bestod som regel av torsk och plattfisk.
Under familjens semestrar i Norge låg jag ofta och skvalpade i en liten färing, som tillhörde huset vi hyrde. Ljudet och synen av tumlare, hav och fjordar, satte tydliga spår.
När jag som 20-åring flyttade till Umeå kom jag snart i kontakt med lokala båtbyggare och fick hjälpa till hos dem. I byggandet såg jag tydliga spår från vikingatiden! Vackra båtar, formade med enkla verktyg lockade.
Jag ville bli båtbyggare.
Efter båtbyggarskolan i Storebro fortsatte jag själv att bygga.

Om Mig

Jag ville bli båtbyggare

Mitt intresse för det maritima går att spåra tillbaka till min uppväxt söder om Århus på Jylland. Vi var tre kamrater som brukade fiska med nät efter skolan. Båten vi använde var plattbottnad med akterspegel och tjockt målad i ljusblått, liksom de andra båtarna längs stranden. Sjösättningen skedde på utlagda lunnor. Fångsten bestod som regel av torsk och plattfisk.
Under familjens semestrar i Norge låg jag ofta och skvalpade i en liten färing, som tillhörde huset vi hyrde. Ljudet och synen av tumlare, hav och fjordar, satte tydliga spår.
När jag som 20-åring flyttade till Umeå kom jag snart i kontakt med lokala båtbyggare och fick hjälpa till hos dem. I byggandet såg jag tydliga spår från vikingatiden! Vackra båtar, formade med enkla verktyg lockade. Jag ville bli båtbyggare.
Efter båtbyggarskolan i Storebro fortsatte jag själv att bygga.

Om Mig

Jag ville bli båtbyggare

Mitt intresse för det maritima går att spåra tillbaka till min uppväxt söder om Århus på Jylland. Vi var tre kamrater som brukade fiska med nät efter skolan. Båten vi använde var plattbottnad med akterspegel och tjockt målad i ljusblått, liksom de andra båtarna längs stranden. Sjösättningen skedde på utlagda lunnor. Fångsten bestod som regel av torsk och plattfisk.
Under familjens semestrar i Norge låg jag ofta och skvalpade i en liten färing, som tillhörde huset vi hyrde. Ljudet och synen av tumlare, hav och fjordar, satte tydliga spår.
När jag som 20-åring flyttade till Umeå kom jag snart i kontakt med lokala båtbyggare och fick hjälpa till hos dem. I byggandet såg jag tydliga spår från vikingatiden! Vackra båtar, formade med enkla verktyg lockade. Jag ville bli båtbyggare. Efter båtbyggarskolan i Storebro fortsatte jag själv att bygga.

Om Mig

Jag ville bli båtbyggare

Mitt intresse för det maritima går att spåra tillbaka till min uppväxt söder om Århus på Jylland. Vi var tre kamrater som brukade fiska med nät efter skolan. Båten vi använde var plattbottnad med akterspegel och tjockt målad i ljusblått, liksom de andra båtarna längs stranden. Sjösättningen skedde på utlagda lunnor. Fångsten bestod som regel av torsk och plattfisk.
Under familjens semestrar i Norge låg jag ofta och skvalpade i en liten färing, som tillhörde huset vi hyrde. Ljudet och synen av tumlare, hav och fjordar, satte tydliga spår.
När jag som 20-åring flyttade till Umeå kom jag snart i kontakt med lokala båtbyggare och fick hjälpa till hos dem. I byggandet såg jag tydliga spår från vikingatiden! Vackra båtar, formade med enkla verktyg lockade.
Jag ville bli båtbyggare.
Efter båtbyggarskolan i Storebro fortsatte jag själv att bygga.


Sjösättningsfest

Isekan är en favorit och passar för strandnära fiske.

Forsbåtar för strömmande vatten

Fotograf: Kenneth Sandelin

Utflykt till grund med isberg i maj

Båttur med små sjöbusar

En man och hans båt

Fotograf: Mikael Rutberg


Kurser och föreläsningar

Jag håller på begäran även kurser och föreläsningar inom t ex båtbygge och hantverkstekniker på gammalt vis.

Kurser och föreläsningar

Jag håller på begäran även kurser och föreläsningar inom t ex båtbygge och hantverkstekniker på gammalt vis.

 

Kurser och Föreläsningar

Jag håller på begäran även kurser och föreläsningar inom t ex båtbygge och hantverkstekniker på gammalt vis.

 

Ivrig kursdeltagare

Provsegling av kursbåtOmnämndande

Hemslöjden 1999 nr.5. Bazar 2001 nr.4. Träbiten, föreningen Allmogebåtars tidskrift, nr.132

Kontaktuppgifter

Thomas Distler
Tel: (00) 46 730 67 50 87
E-post: thomas_distler@hotmail.com

Adress:
Kassjö 451
S-905 93 Umeå

För information om mina tjänster inom t ex snickeri besök www.trakraft.se